Szkoła Podstawowa w Harcie

im Ks. Bronisława Markiewicza 36-067 Harta tel.: (17) 230-11-93

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”.

 

9 października 2018 r. uczniowie klas: IV, V, VI, VII i VIII SP nr 2 w Harcie przystąpili do etapu szkolnego w/w konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Polonistów i Fundację „Zawsze Warto”. Patronat Honorowy: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty.

Celem konkursu była m.in. popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej; uczczenie 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

                                                                                                                                                                DW


Pacific War 1941-1943.Lekcja dwujęzyczna


8 października 2018 r. zrealizowano pierwszy temat lekcji historii w języku obcym w ramach  innowacji pedagogicznej „We learn English on History lessons”.Szczegółowy opis działań znajduje się z zakładce Działalność innowacyjna szkoły.
Oto krótki opis lekcji dwujęzycznej przygotowany przez uczniów klasy VIII po przeprowadzonych zajęciach:
We have had very interesting History lesson lately and we have practiced  listening skills .Sometimes we did not understand new words , but our English teacher translated them into Polish.We were given notes in English language.We have also practiced Simple Past  and pronunciation. We enjoyed  that lesson very much.
Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą lekcję historii w języku angielskim.Uczyliśmy się o wojnie na Pacyfiku w latach 1941-1943,  o ataku Japończyków na Pearl Harbour .Czasami nie rozumieliśmy słówek, ale nauczyciel tłumaczył mam na je na język  polski. Otrzymaliśmy notatkę z historii w języku angielskim.Mogliśmy ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu  oraz wymowę nowych słów.Lekcja historii w języku angielskim bardzo nam się podobała.
                                                                                                                               Ola, Wiktoria i Dawid

„ Dzień Głośnego Czytania”

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki. Dzień ten jest świetną okazją, by uświadomić uczniom starszym i tym młodszym, jakie korzyści przynosi głośne czytanie i dlaczego warto czytać.

W naszej szkole taki dzień obchodziliśmy 2 października. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała:

– akcję głośnego czytania,

plakat promujący czytelnictwo.

Nauczyciele na każdej lekcji przez pierwsze 10 minut czytali uczniom literaturę piękną. Następnie każda klasa od oddziału przedszkolnego do VIII wykonała plakat promujący czytelnictwo i zachęcający do czytania. Plakaty ozdobiły korytarz naszej szkoły. Zachęcamy wszystkich do codziennego czytania książek, ponieważ:

– rozbudza to ciekawość świata;

– rozwija wyobraźnię;

– uczy myślenia i wartości moralnych;

– wyrabia nawyk czytania i zdobywania wiedzy;

-przygotowuje do wymagań jakie stawia nauka w szkole.

 

                                                                                                          Wiesława Dziura


„Szacholandia”

Grupa nieformalna „Szachowi Nauczyciele” pod patronem Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta pozyskała środki na realizację projektu pt. „Szacholandia” w ramach, którego dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej będą poznawać zasady gry w szachy. W październiku odbywać się będą warsztaty szachowe, a w listopadzie zostanie zorganizowany turniej szachowy. Za pozyskane środki zostaną zakupione zestawy szachowe, zegary szachowe oraz szachy plenerowe. Uczestnicy turnieju otrzymają medale za zwycięstwo, a wszyscy zawodnicy dyplomy za udział. Wkład własny do projektu to praca wolontariacka nauczycieli ze SP nr 2 w Harcie, SP w Dąbrówce Starzeńskiej, członków TKiRWH oraz rodziców z Rady Rodziców SP nr 2 w Harcie.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się  4 października 2018 r. na sali gimnastycznej w Domu Ludowym w Harcie Górnej. Gościem specjalnym był Pan Kazimierz Kozubal–pasjonat szachów, nauczyciel i międzynarodowy sędzia szachowy.

                                        

SP Dąbrówka Starzeńska

Dywizjon 303.Historia prawdziwa

4 października 2018 r. odbył się wyjazd uczniów  z klasy VII i VIII do Rzeszowa.Uczniowie obejrzeli polsko -brytyjski dramat wojenny  „Dywizjon 303.Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delica.Scenariusz filmu oparty jest na książce Arkadego Fiedlera.Obraz opowiada o udziale polskich lotników w Bitwie o Anglię w 1940  roku, którzy walczyli w Królewskich Siłach Powietrznych (RAF)broniąc wysp brytyjskich  przed nalotami niemieckich samolotów(Luftwaffe).Polacy tworzyli skład Dywizjonu  303 .Była to jednostka elitarna , do której należeli  najlepsi piloci. Zestrzelili 126 niemieckich samolotów, czyli najwięcej z wszystkich dywizjonów biorących udział w bitwie o Anglię.

                                     Marta Twardak


BohaterON w Twojej Szkole!


EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2018

Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, Europejski Dzień Języków obchodzony jest co roku.

  Uczniowie naszej szkoły w klasach II- VIII na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego wykonali plakaty promujące to wydarzenie oraz odkryli wiele ciekawostek związanych z różnymi językami. Uczniowie poznali najdłuższe słowa jakie istnieją w językach europejskich oraz najbardziej znane przysłowia w języku angielskim oraz niemieckim. Mogli się zmierzyć także z alfabetem rosyjskim i wspólnie odkrywali piękno kultury krajów europejskich.

Wydarzenie  to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich,  24 języki urzędowe Uni Europejskiej,  około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata. Europejski Dzień Języków jest okazją do popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, promowania różnorodności językowej i kulturowej oraz zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty na całym świecie.

Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć!

                                                                                                                                       Anna Potoczna


„Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Bezpieczeństwo dzieci na drodze, w domu, w szkole i w Internecie jest bardzo ważną kwestią. W związku z tym uczniowie klasy I biorą udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Ideą programu jest poznanie przez  uczniów zasad bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym je świecie. Podczas codziennych zajęć, a także na lekcjach komputerowych realizowane są treści związane z wyżej wymienionymi kwestiami. Za pomocą scenariuszy opartych na metodach efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, rozwijaniu kreatywności uczniowie z łatwością przyswajają ważne kwestie związane z bezpieczeństwem. Po realizacji zajęć odbędzie się na zajęciach komputerowych dla dzieci Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa na stronie programu podsumowujący zdobytą wiedzę podczas zajęć. Po realizacji treści i Teście Bezpieczeństwa szkoła otrzyma specjalny Certyfikat.

Koordynatorzy projektu L.Pieróg, B.Sieńko


Wycieczka do Miejsca Piastowego i Odrzykonia

Dnia 20 września 2018 roku w Dniu Patrona odbyła się szkolna wycieczka do Miejsca Piastowego i Odrzykonia. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 0 – VII z opiekunami, rodzicami  i ks. wikariuszem. Celem wycieczki było uczczenie patrona naszej szkoły bł. ks. Bronisława Markiewicza, poszerzenia wiadomości o naszej małej Ojczyźnie oraz uzmysłowienie uczestnikom jak piękne i różnorodne jest nasze Podkarpacie.

Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Miejscu Piastowym. W Sanktuarium Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza przywitał nas proboszcz tejże parafii ks. Józef, który wraz z ks. Bartoszem odprawił mszę św. w intencji dzieci i ich rodziców. W uroczystej liturgii uczestniczył poczet sztandarowy, a uczniowie uświetnili ją śpiewem piosenek o swoim patronie. Następnie ks. proboszcz oprowadził nas po Muzeum bł. ks. B. Markiewicza, które znajduje się przy Sanktuarium. Uczniowie obejrzeli eksponaty związane z życiem i działalnością bł. księdza Markiewicza, założyciela Zespołu Wychowawczego w Miejscu Piastowym.

Drugim punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Misyjnego u Sióstr Michalitek. Gdy dotarliśmy na miejsce, serdecznie i ciepło przywitała nas siostra Ezechiela, która oprowadziła nas po muzealnych salach. Dzieci w swobodny sposób mogły oglądać zgromadzone eksponaty pochodzące m. in. z Afryki. Były to przedmioty codziennego użytku, ozdobne tkaniny, maski, torebki ze skóry bydlęcej i skóry krokodyli, ozdoby z bambusa, rzeźby z hebanu i kości słoniowej, nakrycia głowy i stroje z plemienia Baroro. Tutaj dzieci mogły wcielić się w rolę afrykańskich wojowników i wystukać rytm na tam –tamach, instrumentach muzycznych pochodzących z Kamerunu. Po obejrzeniu zbiorów s. Ezechiela zaprosiła nas do kaplicy, gdzie w ciszy i skupieniu odmówiliśmy modlitwę oraz zaśpiewaliśmy piosenkę o bł. ks. B. Markiewiczu.

Dzieci opuszczały mury muzeum z uśmiechem na twarzy i z lizakiem w ręku, prezentem od siostry Michalitki. Następnie wyruszyliśmy w drogę, aby zrealizować ostatni punkt naszej wyprawy: zwiedzić zamek „Kamieniec” w Odrzykoniu. Kiedy dotarliśmy na miejsce, oczom dzieci ukazały się ruiny rycerskiego zamku górującego na wzgórzu. Oprowadziła nas po nim pani przewodnik, która w ciekawy i interesujący sposób opowiedziała jego historię, zaprosiła do niewielkiego muzeum  i interaktywnej sali tortur. Następnie dzieci uczestniczyły w warsztatach ceramicznych. Młodsze malowały przygotowane już figurki, starsze samodzielnie je wykonywały. Uwieńczeniem wyjazdu było ognisko na placu zamkowym i degustacja smacznych kiełbasek. Zakup łuków w sklepie z pamiątkami pozwolił uczniom po raz kolejny wcielić się w rolę wojowników, tym razem rycerzy z XIV wieku.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, zadowoleni, uśmiechnięci i pełni wrażeń wróciliśmy do swoich domów.

                                                                                                                        Wiesława Dziura


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W poniedziałek 3 września zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2018/19. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. proboszcza  Bogdana Kupczyka. W dalszej części programu zgromadzonych gości powitała p. dyr. Beata Hadam. Następnie wychowawcy zapoznali uczniów z planem lekcji oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące rozpoczynającego się nowego roku.

Decyzją minister edukacji rok szkolny 2018/19 będzie obchodzony pod  hasłem „Niepodległa” w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przytaczając słowa Seneki Młodszego „uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia „ życzymy uczniom i nauczycielom wytrwałości, cierpliwości i samych sukcesów w nauce i pracy.

                                                                                                                                                                                                                           L.Pieróg