Category: Ogłoszenia

UWAGA

       Informuję o tymczasowym zawieszeniu akcji protestacyjnej w Szkole Podstawowej  nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.        Od 10 kwietnia (środa) zajęcia odbywają się według tygodniowego planu zajęć. Egzamin ósmoklasisty...

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3–go Maja

Drodzy Uczniowie        Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 1791 r. dzień 26 kwietnia (piątek) ogłaszamy dniem biało czerwonym. Prosimy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły o założenie w tym dniu stroju...

UWAGA!

UWAGA!       W przypadku strajku nauczycieli od dnia 8 kwietnia(poniedziałek) aż do odwołania, informuję, że szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie  z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy...

„Pączek dla Afryki”

           17 lutego 2019 r. w niedzielę, w Domu Ludowym w Harcie Górnej od godz. 15.00, uczniowie-wolontariusze naszej szkoły będą rozprowadzali pączki w ramach akcji „Pączek dla Afryki”. Zachęcamy do wsparcia...

Hip-hop!Uwaga RODZICE!

      W pierwszym tygodniu ferii zajęcia taneczne z hip-hopu zostają odwołane i odbędą się w kolejny wtorek, tj. 19.02.2019 r. oraz następne po uzgodnieniu z panią prowadzącą zajęcia.