Daily Archive: Kwiecień 5, 2019

UWAGA!

UWAGA!       W przypadku strajku nauczycieli od dnia 8 kwietnia(poniedziałek) aż do odwołania, informuję, że szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie  z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy...