Daily Archive: Kwiecień 10, 2019

UWAGA

       Informuję o tymczasowym zawieszeniu akcji protestacyjnej w Szkole Podstawowej  nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.        Od 10 kwietnia (środa) zajęcia odbywają się według tygodniowego planu zajęć. Egzamin ósmoklasisty...