Tradycyjny sad

 

     Uczniowie z naszej szkoły wraz z p. Alicją Banaś i p. Anną Potoczną biorą udział w drugiej edycji projektu edukacyjnego TRADYCYJNY SAD, który zorganizowała Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk.

     Projekt TRADYCYJNY SAD polega na promocji starych odmian drzew owocowych, stworzeniu mini sadu składającego się z tych drzew oraz na zdobyciu wiedzy na temat sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko. Udział w projekcie to pomoc w ratowaniu drzew starych odmian przed wyginięciem, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. Projekt „TRADYCYJNY SAD” to wspaniały sposób na promowanie ekologicznej uprawy roślin owocowych wśród uczniów, nauczycieli a także rodziców i mieszkańców naszej miejscowości.  

       Nasz zespół składa się z siedmioosobowej grupy. Liderem została Maria Domin z klasy 6, a pozostali uczniowie są jej członkami. Grupa otrzymała nazwę „GRUSZANKI” od drzew, które w tym roku są objęte projektem. Logo zespołu również nawiązuje do grusz oraz jabłoni, które były ujęte w pierwszej edycji projektu.

Obok szkoły został wybrany teren na założenie mini gruszkowego sadu, powstał także jego projekt. Wszyscy członkowie grupy szukają różnorodnych informacji na temat pielęgnacji i uprawy starych odmian drzew owocowych oraz tworzą kronikę powstawania naszego sadu. Uczniowie zapoznali się również z poradnikiem OD LAIKA DO EKOSADOWIKA. Podjęliśmy współpracę z sadownikiem panem Bogdanem Sieńko, który posiada właśnie taki sad i przekazuje nam wiele cennych informacji.

Pani Alicja Banaś przygotowała bardzo ciekawą lekcję dla uczniów, gdzie wyjaśniła znaczenie i potrzebę utrzymania tradycyjnych odmian drzew owocowych, stanowiących  ważną część rodzimej różnorodności biologicznej i narodowego dziedzictwa kulturowego. Przygotowała również apel dla wszystkich uczniów szkoły, gdzie członkowie projektu opowiedzieli o swoim przedsięwzięciu. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z pierwszego etapu projektu.                                                                                                                                                 

                          A. Potoczna

rbthdr

btr

btr

btr

btr

dav

sdr

sdr

sdr

dav

dav

rbt

 

 

                                                 

 

 

You may also like...