UWAGA!

UWAGA!

      W przypadku strajku nauczycieli od dnia 8 kwietnia(poniedziałek) aż do odwołania, informuję, że szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie  z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy socjoterapeutycznej, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

       Rodzice będą informowani o przebiegu akcji protestacyjnej na bieżąco.

       Przypominany również, że strajk nauczycieli jest LEGALNY.

 

You may also like...