„Zaczarowany bajek świat”

dsc_1776

W  środę 19 października w naszej szkole dla sześciolatków z oddziału przedszkolnego  i uczniów z klas I-III miało miejsce niecodzienne popołudniowe spotkanie z baśnią zorganizowane przez p. Wiesławę Dziurę-opiekuna szkolnej biblioteki i p. Ligię Pieróg.  Uczniowie po skończonych lekcjach powtórnie przybyli do szkoły na godz. 15 00 , aby móc przenieść się w magiczny świat baśni znanego na całym świecie baśniopisarza H.Ch. Andersena. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego przywitania uczniów i wspólnego zaśpiewania piosenki. Następnie p. W. Dziura przygotowała dla dzieci zagadki polegające na podaniu tytułu przeczytanego fragmentu znanej bajki, czy baśni. Uczniowie wykazali się  znajomością literatury dziecięcej w następnym zadaniu polegającym na poprawnym podawaniu celowo zmienionych  tytułów książek dla dzieci. Po krótkich zadaniach dla uczniów, p. W. Dziura przybliżyła postać H.Ch. Andersena i pokrótce zaprezentowała baśń pt.  „Calineczka”  Następnie uczniowie  z uwagą oglądnęli baśń na dużym ekranie tablicy interaktywnej.  Po obejrzeniu „Calineczki” dzieci przystąpiły do pracy w grupach polegającej na wspólnym malowaniu bohaterów baśni, a młodsze dzieci kolorowały ilustracje do Calineczki. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem, czekoladowymi cukierkami i wykonaniem wystawki z prac dzieci na szkolnym korytarzu. Uczniowie podczas spotkania wykazali się znajomością baśni i bajek, a do każdego zadania przystępowali z dużym zaangażowaniem i z niecierpliwością oczekują następnego popołudniowego spotkania z baśnią.

You may also like...