„Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Bezpieczeństwo dzieci na drodze, w domu, w szkole i w Internecie jest bardzo ważną kwestią. W związku z tym uczniowie klasy I biorą udział w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Ideą programu jest poznanie przez  uczniów zasad bezpiecznego funkcjonowania w otaczającym je świecie. Podczas codziennych zajęć, a także na lekcjach komputerowych realizowane są treści związane z wyżej wymienionymi kwestiami. Za pomocą scenariuszy opartych na metodach efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, rozwijaniu kreatywności uczniowie z łatwością przyswajają ważne kwestie związane z bezpieczeństwem. Po realizacji zajęć odbędzie się na zajęciach komputerowych dla dzieci Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa na stronie programu podsumowujący zdobytą wiedzę podczas zajęć. Po realizacji treści i Teście Bezpieczeństwa szkoła otrzyma specjalny Certyfikat.

Koordynatorzy projektu L.Pieróg, B.Sieńko

You may also like...