„Szacholandia”

Grupa nieformalna „Szachowi Nauczyciele” pod patronem Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta pozyskała środki na realizację projektu pt. „Szacholandia” w ramach, którego dzieci  ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej będą poznawać zasady gry w szachy. W październiku odbywać się będą warsztaty szachowe, a w listopadzie zostanie zorganizowany turniej szachowy. Za pozyskane środki zostaną zakupione zestawy szachowe, zegary szachowe oraz szachy plenerowe. Uczestnicy turnieju otrzymają medale za zwycięstwo, a wszyscy zawodnicy dyplomy za udział. Wkład własny do projektu to praca wolontariacka nauczycieli ze SP nr 2 w Harcie, SP w Dąbrówce Starzeńskiej, członków TKiRWH oraz rodziców z Rady Rodziców SP nr 2 w Harcie.

Spotkanie inaugurujące projekt odbyło się  4 października 2018 r. na sali gimnastycznej w Domu Ludowym w Harcie Górnej. Gościem specjalnym był Pan Kazimierz Kozubal–pasjonat szachów, nauczyciel i międzynarodowy sędzia szachowy.

                                        

SP Dąbrówka Starzeńska

You may also like...