Pacific War 1941-1943.Lekcja dwujęzyczna


8 października 2018 r. zrealizowano pierwszy temat lekcji historii w języku obcym w ramach  innowacji pedagogicznej „We learn English on History lessons”.Szczegółowy opis działań znajduje się z zakładce Działalność innowacyjna szkoły.
Oto krótki opis lekcji dwujęzycznej przygotowany przez uczniów klasy VIII po przeprowadzonych zajęciach:
We have had very interesting History lesson lately and we have practiced  listening skills .Sometimes we did not understand new words , but our English teacher translated them into Polish.We were given notes in English language.We have also practiced Simple Past  and pronunciation. We enjoyed  that lesson very much.
Ostatnio mieliśmy bardzo ciekawą lekcję historii w języku angielskim.Uczyliśmy się o wojnie na Pacyfiku w latach 1941-1943,  o ataku Japończyków na Pearl Harbour .Czasami nie rozumieliśmy słówek, ale nauczyciel tłumaczył mam na je na język  polski. Otrzymaliśmy notatkę z historii w języku angielskim.Mogliśmy ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu  oraz wymowę nowych słów.Lekcja historii w języku angielskim bardzo nam się podobała.
                                                                                                                               Ola, Wiktoria i Dawid

You may also like...