„Wychowanie przez czytanie”

     Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany był ogólnie do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych oraz ich wychowawców, nauczycieli, bibliotekarzy.

       W bieżącym roku szkolnym (od września do grudnia), w naszej szkole udział wzięło troje uczniów z klasy VI wraz z wychowawcą, panią Dorotą Walczyszyn.
       Celem programu było wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych – pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości, wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu oraz przećwiczenie sposobów ich praktykowania. Równoważnym celem było propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.
      Program polegał na przeprowadzeniu z uczniami zajęć z zakresu edukacji moralnej, bazujących na lekturze 15 opowiadań literackich zawartych w tomie „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” z wykorzystaniem przygotowanych przez Fundację materiałów projektowych. Realizacja tematów i zagadnień odbywała się na godzinie wychowawczej.
Organizatorem Programu była Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.
Program „Wychowanie przez czytanie 2018” dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.                                                                                                                                                                                            DW

 

You may also like...