Kalendarium

  • Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
  • Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r. 
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r.

                  HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  •  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00