Szkoła Podstawowa w Harcie

im Ks. Bronisława Markiewicza 36-067 Harta tel.: (17) 230-11-93

Nauczyciele

Rok szkolny 2017/2018

  • mgr inż. Bogdan Sieńko dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki,  informatyki, techniki
  • mgr Alicja Banaś nauczyciel oddziału przedszkolnego
  • mgr Ligia Pieróg nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. I
  • mgr  Wiesława Dziura nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. II, III
  • mgr Dorota Walczyszyn nauczyciel języka polskiego, wychowanie do życia w rodzinie
  • mgr Marta Twardak nauczyciel języka angielskiego, historii
  • mgr Anna Potoczna nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego
  • mgr Beata Hadam nauczyciel przyrody, matematyki
  • mgr Joanna Cieśla nauczyciel plastyki
  • mgr Wacław Piech nauczyciel wychowania fizycznego
  • mgr Magdalena Ruchlewicz nauczyciel chemii, biologii, geografii
  • mgr Arkadiusz Banaś nauczyciel muzyki
  • ks. Bogdan Kupczyk nauczyciel religii
  • ks. Bartosz Gręda nauczyciel religii  

  pracownicy obsługi: 

  • p. Katarzyna Wrona
  • p. Zdzisław Pych