Nauczyciele

                                           Rok szkolny 2018/2019

  •  mgr Beata Hadam dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
  • mgr Alicja Banaś nauczyciel oddziału przedszkolnego
  • mgr Ligia Pieróg nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera, kl. I
  • mgr  Wiesława Dziura nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,biblioteka  kl. II, III
  • mgr inż. Bogdan Sieńko nauczyciel matematyki,  informatyki, techniki kl. IV
  • mgr Dorota Walczyszyn nauczyciel języka polskiego, wychowanie do życia w rodzinie, kl. VI
  • mgr Marta Twardak nauczyciel języka angielskiego, historii, kl. VII
  • mgr Anna Potoczna nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego, kl. V
  • mgr Joanna Cieśla nauczyciel plastyki, przyrody
  • mgr Wacław Piech nauczyciel wychowania fizycznego
  • mgr Magdalena Ruchlewicz nauczyciel chemii, biologii, geografii, kl. VIII
  • mgr Arkadiusz Banaś nauczyciel muzyki
  • ks. Bogdan Kupczyk nauczyciel religii
  • mgr Grażyna Pyś logopedia
  • mgr Anna Fara nauczyciel doradztwa zawodowego
  • mgr Grzegorz Jeziorski  nauczyciel fizyki,  świetlica socjoterapeutyczna 
  • mgr Piotr Sarnicki nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

  Pracownicy obsługi: 

  • p. Katarzyna Wrona
  • p. Zdzisław Pych