Szkoła Podstawowa w Harcie

im Ks. Bronisława Markiewicza 36-067 Harta tel.: (17) 230-11-93

Nauczyciele

                                           Rok szkolny 2018/2019

  •  mgr Beata Hadam dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki,  
  • mgr Alicja Banaś nauczyciel oddziału przedszkolnego
  • mgr Ligia Pieróg nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. I, oligofrenopedagog, wczesne wspomaganie rozwoju, edukacja ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
  • mgr  Wiesława Dziura nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, kl. II, III
  • mgr inż. Bogdan Sieńko nauczyciel matematyki,  informatyki, techniki
  • mgr Dorota Walczyszyn nauczyciel języka polskiego, wychowanie do życia w rodzinie
  • mgr Marta Twardak nauczyciel języka angielskiego, historii
  • mgr Anna Potoczna nauczyciel języka angielskiego, niemieckiego
  • mgr Joanna Cieśla nauczyciel plastyki
  • mgr Wacław Piech nauczyciel wychowania fizycznego
  • mgr Magdalena Ruchlewicz nauczyciel chemii, biologii, geografii
  • mgr Arkadiusz Banaś nauczyciel muzyki
  • ks. Bogdan Kupczyk nauczyciel religii

  Pracownicy obsługi: 

  • p. Katarzyna Wrona
  • p. Zdzisław Pych