Szkoła Podstawowa w Harcie

im Ks. Bronisława Markiewicza 36-067 Harta tel.: (17) 230-11-93

Samorząd szkolny

Przewodniczący: Aleksandra Skałuba

Zastępca: 

Skarbnik:  

Sekretarz: