Samorząd szkolny

Przewodniczący: Aleksandra Skałuba

Zastępca: 

Skarbnik:  

Sekretarz: