Cele i zadania biblioteki szkolnej

NASZE MOTTO

 

„Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności article review sample how to write a synopsis for a film i prawa do rozwoju dobra wspólnego”.

Jan Paweł II 

Cele i zadania biblioteki szkolnej.

Biblioteka jest pracownią szkolną, która:

        • wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

        • kształtuje wśród uczniów umiejętności samodzielnego poszukiwania i użytkowania różnych form informacji;

        • służy pomocą w wyszukiwaniu i korzystaniu ze źródeł, posługując się tradycyjnymi i elektronicznymi

           narzędziami  wyszukiwania;

        • umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z wszelkich zgromadzonych dokumentów;

        • pomaga w tworzeniu nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli;

        • jest organizatorem lub współorganizatorem różnych imprez, konkursów i uroczystości szkolnych;

        • stwarza warunki do rozwijania zainteresowań uczniów i przyjemnego spędzania wolnego czasu.


Czas pracy:

Poniedziałek                      8:00- 8:45
                                            8:55 – 9:40

Wtorek                               nieczynna

Środa                                  8:00 – 8:45
                                            9:50 – 10:35

Czwartek                           9:50 – 10:35

Piątek                                10:50 – 11:35